Infectiepreventie met betrekking tot het Coronavirus

Update 19-12-2021: Kliniek Maikel Scheer valt onder de medische beroepgroep en zal geopend blijven voor medische huid- en injectable behandelingen. De kliniek volgt hierbij het advies van de beroepsvereniging NVCG.

Normaal gesproken staat infectiepreventie reeds centraal in onze bedrijfsvoering en werkt Kliniek Maikel Scheer volgens de hoogst mogelijke infectiepreventierichtlijnen. Echter door de verspreiding van het coronavirus in Nederland heeft Kliniek Maikel Scheer de bedrijfsvoering nog extra verhoogd om de continuïteit van zorg te behouden. Hierbij volgen wij de “Leidraad Cosmetische Geneeskunde COVID-19” van de NVCG en Tensen & Nolte Infectiepreventie bovenop de reeds geldende adviezen van het RIVM. Hiermee voldoet onze kliniek aan de hoogste eisen om de verspreiding van het corona virus tegen te gaan.

We verzoeken u mee te werken aan de volgende maatregelen:

 • Heeft u last van hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, diarree of koorts? Neem DIRECT contact met ons op 070 323 85 52
 • Bevindt een huisgenoot of andere naasten van u zich in thuis isolatie? Neem DIRECT contact met ons op 070 323 85 52
 • Binnen de kliniek is het dragen van een mondkapje verplicht
 • Kom niet vroeger dan uw geplande afspraak
 • Neem geen begeleiding mee naar uw afspraak
 • Ontsmet direct uw handen en neem plaats in de wachtruimte
 • We verzoeken u om zo veel mogelijk 1,5 m afstand te houden
 • Betaal bij voorkeur contactloos. Bij contante betaling kan alleen gepast worden betaald
 • Er kan géén gebruik worden gemaakt van faciliteiten zoals het toilet of koffie/thee

We would like to request you to participate in the following measures:

 • Do you suffer from a cough, cold in the nose, sore throat, diarrhea or fever? Contact us DIRECTLY on 070 323 85 52!
 • Is a housemate or other loved ones in isolation at home? Contact us DIRECTLY on 070 323 85 52!
 • Wearing a mouth mask is mandatory within the clinic
 • Do not arrive earlier than your scheduled appointment
 • Do not bring guidance with you to your appointment
 • Disinfect your hands immediately and take a seat in the waiting room
 • We request that you keep a distance of 1.5 m as much as possible
 • Preferably pay contactless. Cash payments can only be made with exact change
 • It is not possible to use facilities such as the toilet or coffee / tea
Start WhatsApp chat
Ik help u graag persoonlijk verder!
Hallo! Hoe kan ik u helpen?